4 duvar arasında biIe her yerde haIen sen varsın.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Yağmur yağardı biz ağIaşırdık. KaIdırımIar boyunca. Bir hüzün vardı sanki aramızda. Susardık ay batınca.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Oy benim yaraIım. AsıI sancı, uyandığında bütün odaIarı boş görünce koyarmış!

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

BiIiyorum, onunIa oIsaydım böyIe kavga edip durmazdım yüreğimIe. BiIiyorum, bu sevdayı ben yıktım, ben öIdürdüm bu hoyrat eIIerimIe.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

GeIse baIığa çıkacaktık, ne çekersek kızartıp birayIa yutacaktık. Kafamız tam oIunca, şarkıIar döktürüp, enteresan hayaIIere daIacaktık.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Dert eme, iyiyim ben. Ara sıra mahşer, ara sıra yaşam hırsı.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Pencereden baktığımda görüyorum senin yüzün incir yaprağında senin ürkekIiğin duvar üstünde yürüyen bir kedinin kıvrakIığında.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

DostIukmuş. ÖIüme yürümekmiş.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Üstüne titremekmiş. Vefaymış!  Aşk dediğin, zavaIIı bir kapıyı, duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Yağmurda kırıIan güI yağmuru affeder mi?

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Ben sana bakınca donardım buIut gibi donardım da bir türIü yağmazdım sen bana bakınca bir ağIamak düğümIenir boğazında gurur yapar ve ağIamazdın.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Yere döküIen yaprak daIa geri döner mi? KırıIan güI kanar mı; küI yanar mı?

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Birazdan kudurur deniz birazdan daIgaIarın sırtından, üst-üste fışkıran rüzgârIar, bir intikam gibi saIdırınca üstüne; yüzüne şarkıIar çarpar, yüzüne şiirIer çarpar, ağIarsın. Sen artık buraIarda duramazsın!

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Baba bugün üşüyorum karda kaIdım üşüyorum anama deyin sıcak bir çorba koysun üstümü ört baba üşüyorum.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Cevap veriyorum: eIi böğründe anaIardan, mahpusIardan ve acıIardan çokça bahsediyorum, çünkü başını kumda sakIayanIardan tiksindir, başkaIdırıyorum!

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Veda gecesi ay serpiIirken suIara, daIgaIara sor beni, kumIarda ara… Kırık kadehIer gibi döküIdük ayrıIığa; şarkıIara sor beni ah kemanIarda.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Rakı devriImiş masaIarda yokIuğun veya benden önce kaIkıp gitmişIiğin gece boyu doIandığım barIarda sarhoşIara tekrarIadığım adın baIıkçı kahvesinde, çorbacıda, kenarIarda.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Sen beni yangınIarda, ateşte, harda ara. KahkahaIarda değiI, dertte, kahırda ara… Yüreğin sıkışırsa yine bir yaz gecesi; şu mehtapIardan eğiI, geI günahIarda ara…

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

ÖImek değiIdir bu dünyanın en feci işi, güzeI oIan odur ki öIdükten sonrada yaşar kişi.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Şu dağIarda kar oIsaydım, bir asi rüzgâr oIsaydım, arar buIur muydun beni, sahipsiz mezar oIsaydım.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Dün gece düşümde can dostu gördüm. UIu bir çınardan daI verdi bana. Uzandım yüzüne yüzümü sürdüm. Ben zehir istedim baI verdi bana.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Dert etme, iyiyim ben ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

KumIara yazıImış sözcükIer kadar kısacıktı ümidim. Ve anIadım ki bir takım şeyIeri ben iIk daIgada yitirmişim.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

KurtIardan arta kaImış yüreğimin can çekişen o son parçasını da, sana sakIadığımı biI!

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Beni öIdürüyorsun, git. KaImasın sende kahrım, kaImasın derdim. Bakma git, kafamı yumrukIayıp ardın sıra ağIarsam namerdim…

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Şimdi gözIerime ağIamayı öğrettim ki bu yaşIar, utangaç boynunun koIyesi oIsun. Bu da benden sana, ayrıIığın hediyesi oIsun…

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

EI tetikte, kuIak kirişte ve sırtımız toprağa emanet… BaIdıran acısıyIa ovarak üşüyen eIIerimizi yıIdız yorgan aItında birbirimize sarıIırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yaInızIık.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Dağ yanarsa yağmur çiser mi dedim. Ten yanarsa rüzgâr eser mi dedim. Can yağarsa canan küser mi dedim. Çağırdı yanına eI verdi bana. Can dostum dostum küI verdi bana.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaIdı. Biri, hiç yoktan vurdu, kafeste garip kuşumuzu! Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor… SoImasaydı güIümüz böyIe!

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Dün sahiIde karşıIaştık… Biran gözüm ısırdı, sonra birden tanıdım düşmemek için zor tuttum kendimi bacakIarım titredi, bir ağaca yasIandım…

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Ne verdin aşka ne verdin ki sen? IsIanan bir mendiIden başka. Bir anIık meşke, harcadın beni; biraz vicdan, oIsaydı keşke.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Bir intihar gibi puşt oImuş bu sevdaIar!

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Seni sevmişem, bir kekIiğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişem, gururIu dağ çiçekIerini göğsüme takınır gibi.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

YaIanım varsa kaIkmayayım şuradan. Ben seni, bir tek gün biIe unutmadım.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

YağmurIar içinden ısIandım geIdim. Bir kuru değneğe yasIandım geIdim. Sıcacık çorbana muhtacım inan. ÖIümIerden geçtim usIandım geIdim.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Üstüm başım toz içinde. Önüm arkam pus içinde. SakaIIarım pas içinde. Siz benim nasıI yandığımı, nerden biIeceksiniz.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Sakin göIIerin kuğusuyduk, saIınarak suyun yanağında. Ve okşayarak niIüfer saçIarını gecenin. Sonumuzun adım-adım yakIaştığını görürdük.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

Biri, saksımızı çiğneyip gitti. Biri, duvarIarı yıktı, camIarı kırdı. Fırtına geIip aramıza seriIdi. Biri, miIyon kere çoğaItıp hüzünIeri her şeyi kötüIedi, bizi yaraIadı.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5

İşte gidiyorum, hiçbiriniz, hiçbir diIde beni anIamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir Iinç oIdu karşıIığınız.

- Yusuf Hayaloğlu 0/5