Kimse takdir edemez aIemde kendi mahiyetini reyi iIemünferit vasıta-i rüyet iken göremez kendini dide biIe (kimse kendi niteIiğini kendi görüşüyIe aIgıIayamaz. Tek görme organı göz oIduğu haIde gözün kendini göremediği gibi.  

- Namık Kemal 3.3/5

Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş.

- Namık Kemal 5/5

Vatan bize kılıcımızın ekmeğidir.

- Namık Kemal 0/5

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

- Namık Kemal 0/5

Kimsenin lütfuna olma tadip bedeli cevheri hürriyettir.

- Namık Kemal 0/5

Köpektir zevk alan sayyad-ı bi insafa hizmetten.

- Namık Kemal 0/5

İnsan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememelidir.

- Namık Kemal 0/5

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten.

- Namık Kemal 0/5

Bazen fikirlerini de değiştirmelisin çünkü sen fikirlerinin kölesi değil sahibisin.

- Namık Kemal 0/5

Dünyaya gelmek hüner değildir. Yüksel ki yerin bu yer değildir.

- Namık Kemal 0/5

Ne efsunkâr imişsin ah ey dîdar-ı hürriyet esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten.

- Namık Kemal 0/5

Devlet halkın ne babasıdır ne hocasıdır ne vasisidir ne lalasıdır.

- Namık Kemal 5/5

Okumayı öğrenmek en güç sanattır. Ademin hayvaniyeti yemekle insaniyeti okumakla kaimdir.

- Namık Kemal 5/5

Ülkedeki ahlak bunalımının bir kaynağı da ana babanın çocuk eğitiminde tuttukları yoldur.

- Namık Kemal 5/5

Bu kadar adam gördüm içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.

- Namık Kemal 5/5

Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini?

- Namık Kemal 0/5

İnsan her nefesini mezardan uzaklaşmak için alır ama her nefes alışında ömründen bir nefeslik zaman azalır.

- Namık Kemal 0/5

Vatan sevgisinden maksat toprağa değil onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

- Namık Kemal 0/5

İnsan ne idraksiz mahlûktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de kendi öleceğine inanmak istemez.

- Namık Kemal 0/5

Terbiye ana kucağından başlar her söylenilen kelime çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

- Namık Kemal 5/5

Kimse kendi niteliğini kendi görüşüyle algılayamaz. Tek görme organı göz olduğu halde gözün kendini göremediği gibi.

- Namık Kemal 5/5