Ülkedeki ahlak bunalımının bir kaynağı da ana babanın çocuk eğitiminde tuttukları yoldur.


Eğitimli insanlar yolunda benim muktedir olamadığım üç şey vardır insanca olanlar kaygılanmaz bilenlerin aklı karışmaz cesurlar korkmaz.


Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatle gerçekleştirir.


Eğitimli insanlar kendilerinde ararlar küçük insanlar başkalarında ararlar. Yapılmış olanın üzerine konuşma bitmiş olan üzerine yeniden gösteri yapmaya kalkışma olmuş olanı eleştirme.


Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar.


Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir.


Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın.


YaratıcıIık bir cevherdir. Bu cevheri ortaya çıkarmak için eğitim gerekir. Örneğin Rusya’da Gorki Enstitüsü vardı -şimdi hâIâ var mı biImiyorum-, bakarsanız birçok büyük Rus edebiyatçı bu enstitüde eğitim aImıştır. Türkiye’de de Köy EnstitüIerinin böyIe bir özeIIiği vardı. Köy EnstitüIeri oImasa Fakir Baykurt gibi yazarIar çıkmazdı.


Eğitim, gelecek için geçiş iznimiz. Çünkü gelecek, ona bugünden hazırlananların olacaktır.


İnsan toplumda eğitim görür, yalnızlıkta ilham bulur.


Herkese yüksek tahsile kadar eğitim verirsen olmaz. Dolayısıyla bu uyduruk üniversite, uyduruk lise eğitimiyle yarı cahil bir nesil yetiştiriliyor.


Eğitimsiz bir insan için, söylenmiş sözlerin kitaplarını okumak iyi bir şeydir.


Eğitim bir vazoyu suyla doldurmak değil, bir çiçeğe kendi tarzında büyüyebilmesi için yardımcı olmaktır.


Eğitim hayata hazırlık değildir. Eğitim hayatın ta kendisidir.


Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.


21. Yüzyıl cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyen, öğrendiği yanlışlardan vazgeçmeyen ve yeniden öğrenmeyenler olacak. 


İnsanlar için yaşam ve özgürlük dışında en büyük değer eğitimdir.