Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir.


Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.


Barış ancak evrensel aydınlanma ve ırkların birleşimiyle mümkündür.


Dünya barışı, içsel barışla başlamalıdır. Barış, sadece şiddetin olmaması anlamına gelmez. Barış, bana göre, insan merhametinin ortaya çıkmasıdır.


Kendi içimizde barış yapmadan dışarıyla barışı sağlayamayız.


İlan edin! Tıpkı savaş ilan eder gibi... İşte barışı böyle sağlayacağız. İlan ederek...


Barış istemeniz gereken bir şey değildir. Barış yapmanız, sağlamanız, olmanız ve vermeniz gereken bir şeydir.