test1

- Leonardo Da Vinci 0/5

Bilim kumandandır, pratik ise asker.

- Leonardo Da Vinci 3/5

Kör edici cehalet bizi yanıltıyor. Ey zavallı faniler, gözlerinizi açın!

- Leonardo Da Vinci 3/5

Bağırmanın olduğu yerde gerçek bilgi yoktur.

- Leonardo Da Vinci 3.5/5

Her hareket bir amaç ile gerekçelendirilmelidir.

- Leonardo Da Vinci 5/5

Zorunluluk tabiatın hizmetçisi ve rehberidir.

- Leonardo Da Vinci 4.5/5

Yapmanın önemini çok iyi kavradım. Bir şeyi bilmek yetmez, tatbik etmek gereklidir. İstekli olmak da yetmez, yapmalıyız.

- Leonardo Da Vinci 3/5

İyi değerlendirilmiş bir gün rahat uyku getirir. İyi değerlendirilmiş bir hayat da rahat ölüm getirir.

- Leonardo Da Vinci 5/5

Sağduyu; öbür duyuların kendisine verdikleri hakkında hükmeden şeydir.

- Leonardo Da Vinci 5/5

İnsanlar; hiçbir şey algılamayan, gözleri açık hiçbir şey görmeyen insanlarla konuşuyor. Onlarla konuşuyorlar ama hiçbir cevap alamıyorlar. Kulakları olan ama hiçbir şey duymayanlara hayran oluyorlar. Görmeyenler için lambalar yakıyorlar.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Gözyaşları beyinden değil kalpten gelir.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Tabiat, bütün gerçek bilginin kaynağıdır. Tabiatın kendi mantığı ve kendi kanunları vardır. Tabiatta sebepsiz sonuç ve gereksiz buluş yoktur.

- Leonardo Da Vinci 0/5

İnsan inceliği hiçbir zaman tabiatın yaptıklarından daha güzel, daha sade ve daha sarih bir icat yaratmayacaktır. Çünkü tabiatın icatlarında hiçbir şey eksik değildir ve hiçbir şey fazla değildir. 

- Leonardo Da Vinci 0/5

Üç sınıf insan vardır: Görenler, gösterileni görenler ve görmeyenler.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Cesaret nasıl canı tehlikeye atarsa korku da onu korur.

- Leonardo Da Vinci 0/5

İnsanı en çok kandıran kendi fikirleridir.

- Leonardo Da Vinci 0/5

İyi talih nereye girerse, haset orayı kuşatır ve hücum eder. Sonunda geriye keder ve pişmanlık kalır.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Eşyanın hakikati üstün akılların temel gıdasıdır.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Bölünen bir krallık mutlaka yıkılır. Aynı şekilde birçok araştırmalar arasında bölünmüş bir akıl da karışır ve kendini kurutur.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Evlenmek, en zararsızı çekmek ümidiyle elinizi yılan dolu bir çuvala sokmaktır.

- Leonardo Da Vinci 0/5

En çoka sahip olan kaybetmekten en çok korkandır.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Hiçbir şey otoriteyi susmak kadar güçlendirmez.

- Leonardo Da Vinci 0/5

İnsan ayağı bir mühendislik başyapıtı ve bir sanat eseridir.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Bilgelik tecrübenin evladıdır.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Teori olmadan pratik isteyen kişi, pusulasız ve dümensiz denize açılan ve nereye gittiğini bilmeyen denizci gibidir.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Öğrenmek asla aklın gücünü tüketmez.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Kötülükle ilk başta mücadele etmek en sonda mücadele etmekten kolaydır.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Bir tartışmayı sırtını otoriteye yaslayarak yürütmeye kalkan kişi zekasını kullanmıyordur. Sadece hafızasını kullanıyordur.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Tabiat asla kendi kanunlarını çiğnemez.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Kelimelerle ifade edilen tüm bilgiler var olduğu kadar çabuk yok olacaktır ama yazılı kelimeler buna istisnadır.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Geçmişin ve dünyadaki mekanların bilgisi insan aklının gıdası ve süsüdür.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Tabiat sebeple başlar ve tecrübe ile biter. Biz ise tersini yapmak zorundayız: Tecrübe ile başlayacağız ve ondan yola çıkarak sebebi araştıracağız.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Başta direnmek sonda direnmekten kolaydır.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Çağdaş sanat yerine antik sanatı taklit etmek yeğdir.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Basitlik en iyi gelişmişliktir.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Şüphesiz ki doğru ile yanlışın arasındaki ilişki ışık ile karanlık arasındaki ilişkisiyle aynıdır.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Kullanmayı bilene zaman yeterince uzun gelir.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Sanat eseri asla bitmez. Sadece yarım bırakılır.

- Leonardo Da Vinci 0/5

İnsanları sevgi değil korku harekete geçirir. Bunu okulda öğretmiyorlar ama doğru.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Nasıl yaşamayı öğrendiğimi zannederken aslında nasıl ölmeyi öğreniyormuşum.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Demir işlemezse paslanır, su akmazsa bulanıklaşır... Aynı şekilde atalet zihindeki canlılığı kurutur.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Şüphesiz ki çok sevmek, sevilen şeye dair çok bilgi sahibi olmakla mümkündür. Eğer o şeyi az biliyorsanız ya az sevebilirsiniz ya da hiç.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Bir nehirde elinizi dokundurduğunuz su damlası çoktan gitmiş olanların en sonuncusudur ve gelmekte olanların da ilkidir. İçinde bulunduğumuz "an" da buna benzer.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Tecrübe hata yapmaz. Hata yapan sadece ondan kabil olmadığı şeyleri bekleyen yargılarınızdır.

- Leonardo Da Vinci 5/5

Gerçek, zamanın tek evladıdır.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Ruh, el ile birlikte çalışmıyorsa sanattan söz edilemez.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Hayat çok basit: Bir takım şeyler yaparsınız ve çoğu bir işe yaramaz ama birkaçı işe yarar. İşe yarayanı daha çok yaparsınız ve çok işe yarasa herkes hemen onu taklit eder. Sonra başka bir şey yaparsınız. Püf noktası başka bir şey yapmaktır. 

- Leonardo Da Vinci 0/5

Entellektüel tutku şehveti kovar.

- Leonardo Da Vinci 0/5

En soylu zevk, anlamaktır.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Yüksek zekalı adamların en aktif olduğu an hiçbir iş yapmadıkları andır.

- Leonardo Da Vinci 0/5

Gençlikte edinilen bilgi ihtiyarlığın sıkıntılarını engeller. Eğer ihtiyarlığın gıdasının bilgelik olduğunu anlarsanız, öyle çalışırsınız ki ihtiyarlıkta besininiz eksik olmaz.

- Leonardo Da Vinci 0/5