Cehennem dediğin dal odun yoktur. Herkes ateşini kendi götürür.

- Pir Sultan Abdal 2/5

Herkese gönlünce ver deli gönül.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Ben bülbülüm dersin, gülün var mıdır?

- Pir Sultan Abdal 0/5

Ardınca kuyular kazar. En iyi dostundan sakın sen seni.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Bir halden anlamaz cahile kul eyledi zaman bizi.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Eksikliğim çoktur ben de bilirim. Eksiklikle kabul eyle gel beni.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Hiç ellerin taşı bana değmez. İlle dostun gülü yaralar beni.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Alem çiçek olsa, arı ben olsam dost dilinden tatlı bal bulamadım.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Benden selam olsun ev külfetine çıkıp ele karşı ağlamasınlar.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Bir kişi Hakk’ın emrinde olmasa ona nesne gelmez, selamın almam.

- Pir Sultan Abdal 3/5

Derdim çoktur hangisine yanayım yürekte yareler türlü türlüdür.

 

- Pir Sultan Abdal 0/5

Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş. Akşam gelip konan sabah göç imiş.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Cehennem dediğin dal odun yoktur. Herkes ateşini kendi götürür.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Bin kez kırdılar dallarımızı bin kez budadırlar. Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Dostum beni ısmarlamış, gel diye gideceğim ama yol bozuk, bozuk.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Kara toprak gibi sakin ol otur Hak’tan ne gelirse kabul et getir bahar aylarının yemişin bitir.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Karga konsa gülistana gülün kadrini ne bilir kendi kadrini bilmeyen elin kadrini ne bilir.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Gel ahımı alma güzel bir ah yerde kalmaz imiş gaziler fani dünyada Pir ağlatan gülmez imiş.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Gönüldür cennet yapısı nur ile aydın kapısı kıldan incedir köprüsü geçebilirsen beri gel.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Hak bizi yoktan var etti şükür yoktan vara geldim yedi kat arşa asılı kandildeki nura geldim.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Demiri demir ile dövdüler. Biri sıcak biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar. Biri aç biri toktu.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Oku asılanın yayı yasılır gaziler kılıcı Arş’a asılır gurur ile kahramanlar basılır nasihatim dinle, sakın gururdan.

- Pir Sultan Abdal 0/5

İman eder, amel etmez Hakk’ın buyruğuna gitmez kadılar yaş yere yatmaz hiç böyle bir şeytan var mı?

- Pir Sultan Abdal 0/5

İman eder, amel etmez Hakk’ın buyruğuna gitmez kadılar yaş yere yatmaz hiç böyle bir şeytan var mı?

- Pir Sultan Abdal 0/5

Aşk harmanında savruldum Hem elendim hem yuğruldum kazana girdim kavruldum meydana yenmeğe geldim.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Altından bir pula olur mu kail konuş ki ehl ile olasın ehil konuşma cahille olursun cahil kişi itibardan düşer mi düşer.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Abdal Pir Sultan’ım, böyle mi olur herkes ettiğini elbette bulur alıcı kuşların ömrü az olur akbaba zararsız yaşar mı yaşar.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Dağlara taşlara lalesin verdi kafire hisarın kal’asın verdi arıya bal verdi belasın verdi arı ağlar bana, balımdan oldu.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Gelir senin ile güler de oynar ardınca önünce ayıbın söyler bir vakit gelince önüne çıkar en iyi dostundan sakın sen seni.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Gönül havalanıp gökte gezerken bana zulüm kanlı zalimden oldu kişinin çektiği dili belası her ne oldu ise dilimden oldu.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Ne kadar bilsen de bilire danışDanışan dağları aşar mı aşarDanışmadan yola gitse bir kişiYorulup yollardan şaşar mı şaşar.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Kaba rüzgar gibi boşa dolaşma çalıya çırpıya değip ileşme toz toz olup topraklara karışma harman yeli gibi es deli gönül.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Gel ey zahit bizim ile çekişme Hakk’ın yarattığı kul bana n’eyler kendi kalbin arıt, bize ilişme bendeki küfr sendek’imana neyler?

- Pir Sultan Abdal 0/5

Hatırın yıkarlar hatır yıkınca gözyaşı yeğlenmez taşıp akınca el elden üstündür arşa erince nasihatim dinle, sakın gururdan.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Pir Sultan Abdal’ım dağlar aşalım aşalım da dost iline düşelim çok nimetin yedim helalaşalım geçti dost kervanı eyleme beni.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Hünerin var ise kendini devşir söyleyecek sözü kalbinde pişir ululuk büyüklük Hakk’a yaraşır nasihatim dinle, sakın gururdan.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Benden selam söylen sofu canlara vücudun şehrini yuyanlar gelsin yedi kat göklerin yedi kat yerin kudret binasını kuranlar gelsin.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Pir Sultan Abdal’ım böyle söyledi indi aşkın deryasını boyladı bunu işlemeyen kula söyledi en iyi dostundan sakın sen seni.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Bu dünya dediğin bir sınık yaydır evveli toy düğün, ahiri vaydır dört kapılı ulu hoş bir saraydır konan göçer imiş, kalan eylenmez.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Gelir senden önce yükseğe çıkar gözlerinden kanlı yaşını döker ayağın kayınca urganın çeker en iyi dostundan sakın sen seni.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Abdal Pir Sultan’ım, keremler kani nereden geliyor canımın canı sensin bu gönlümün şahı sultanı sensiz bu cesette bu can eylenmez.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Pir Sultan Abdal’ım, bu sözüm haktır gaziler sözümün hatası yoktur aşıkın maşuktan dönmesi çoktur Pirin eşiğine düş deli gönül.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Bir su bir gölde çok durursa kokar azar azar çağla ak deli gönül bulanık akma ki içmezler seni çeşmenin gözünden çık deli gönül.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Bir öğüdüm vardır sana söyleyem en iyi dostundan sakın sen seni öğüdüm dinlersen manası budur en iyi dostundan sakın sen seni.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Ben de şu dünyaya geldim geleli kalsın benim davam divana kalsın yaradan Allah’tır benim vekilim kalsın benim davam divana kalsın.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Pir Sultan Abdal’ım, çağır ya gani veren Allah yine alır ol canı gönül bir gemidir, akıl dümeni akıl dümen, ya söyleyen dil nedir?

- Pir Sultan Abdal 0/5

Ateş gibi birden parlayıp yanma yanıp yanıp çevre yanın yandırma kah karanlık kah aydınlık görünme meydanda mum gibi yan deli gönül.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Ben dervişim dersin dava kılarsın Hakk’ı zikretmeye dilin var mıdır kendini gör, elde sen ne ararsın hâlâ hâl etmeğe hâlin var mıdır?

- Pir Sultan Abdal 0/5

Başım alıp hangi yere gideyim gittiğim yerde buldu dert beni oturup benimle ibadet kıldı yalan söyledi de yüzüme güldü yalın kılıç olup üstüme gel.

- Pir Sultan Abdal 0/5

Dertli olmayanlar derde yanar mı sadık derviş ikrârından döner mi dertsiz bülbül gül dalına konar mı ben bülbülüm dersin, gülün var mıdır?

- Pir Sultan Abdal 0/5