Uygarlığımızın geleceği bilimsel düşünme alışkanlığımızın gitgide yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır.


Çaba, ilginin yanında kendiliğinden yeşerir.


Bilimdeki her büyük ilerleyiş, hayal gücünün yeni bir atağından ileri gelir.


Eğitim bir vazoyu suyla doldurmak değil, bir çiçeğe kendi tarzında büyüyebilmesi için yardımcı olmaktır.


Yaratıcılığın iki boyutu vardır. İlki bilgi ve beceri, ikincisi ise yeniliktir.


Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek, yarınlarından çalarız.


Benim için inanç endişelenmemek demektir.


Eğitim hayata hazırlık değildir. Eğitim hayatın ta kendisidir.


İnsan sadece sorumluluk üstlenerek, zihnini sağlam ve dengeli bir şekilde geliştirebilir.


Amaçlar beygir olsaydı dilenciler süvari olurdu.


Olayları ve gerçekleri görmezlikten gelmek o kadar kişisel bir iştir ki, doğal olarak insanı bencilliğe sevk eder.


Başarısızlık yol göstericidir. İyi düşünen bir insan başarısızlıklarından çok fazla şey öğrenebilir.


Kelimesiz düşünmek imkansızdır.