Uygarlığımızın geleceği bilimsel düşünme alışkanlığımızın gitgide yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır.

- John Dewey 5/5

Çaba, ilginin yanında kendiliğinden yeşerir.

- John Dewey 5/5

Bilimdeki her büyük ilerleyiş, hayal gücünün yeni bir atağından ileri gelir.

- John Dewey 5/5

Eğitim bir vazoyu suyla doldurmak değil, bir çiçeğe kendi tarzında büyüyebilmesi için yardımcı olmaktır.

- John Dewey 5/5

Yaratıcılığın iki boyutu vardır. İlki bilgi ve beceri, ikincisi ise yeniliktir.

- John Dewey 3/5

Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek, yarınlarından çalarız.

- John Dewey 5/5

Benim için inanç endişelenmemek demektir.

- John Dewey 5/5

Eğitim hayata hazırlık değildir. Eğitim hayatın ta kendisidir.

- John Dewey 4.5/5

İnsan sadece sorumluluk üstlenerek, zihnini sağlam ve dengeli bir şekilde geliştirebilir.

- John Dewey 0/5

Amaçlar beygir olsaydı dilenciler süvari olurdu.

- John Dewey 5/5

Olayları ve gerçekleri görmezlikten gelmek o kadar kişisel bir iştir ki, doğal olarak insanı bencilliğe sevk eder.

- John Dewey 0/5

Başarısızlık yol göstericidir. İyi düşünen bir insan başarısızlıklarından çok fazla şey öğrenebilir.

- John Dewey 0/5

Kelimesiz düşünmek imkansızdır.

- John Dewey 0/5