Yaşamak için doğmuşum, yaşamadan ölüyorum.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini sanır.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

Görünüşte özgür olmak kadar insanı esir yapan hiçbir şey yoktur.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

İnsan düşünmek, inanmak ve sevmek için dünyaya gelmiştir.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

Politika ve ahlakı farklı eIe aIanIar, her ikisini de asIa anIayamazIar.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

Doğduğumuzda girdiğimiz savaş meydanından ölünce çıkarız.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

Gerçek demokrasi hiçbir zaman var oImamıştır ve oImayacaktır da.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

Bir kimse devlet işleri neme gerek dedi mi, devleti yok olmuş bilmeli.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar, hiçbir şey kalpleri birbirine bağlayamaz.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

Acıyı bilmeyen insan, ne insanlığa acımayı ne de acımanın tadını bilir.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

Hiç kimsenin kendi yapamadığı bir şeyi başkasından istemeye hakkı yoktur.

- Jean Jacques Rousseau 5/5

İnsan asla başkalarını eğlendirmek adına kendi değerini düşürmemelidir.

- Jean Jacques Rousseau 5/5

Ben, hem yeryüzü benimmiş gibi hem de hiçbir yer benim değilmiş gibi davranıyorum.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

Zor iş, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız kolay işlerin birikmesiyle meydana geIir.

- Jean Jacques Rousseau 5/5

Bilinmesi hiçbir şeye yaramayan boş şeylere gerçek denilmesi,gerçeğin kutsallığına saygısızlıktır.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

Yalnızlığı seviyorsam, buna şaşmak mı gerekir? İnsanların yüzünde düşmanlıktan başka bir şey görmüyorum, oysa doğa daima bana gülüyor.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

Şefkatin en büyük amili analardır. Hayatımdaki bütün hatalarım ana terbiyesi görmeyişimden ileri gelmiştir.

- Jean Jacques Rousseau 5/5

Beni mutsuz kılmak için dışlayarak yalnız yaşamaya mahkûm eden insanların, mutluluğuma benden çok hizmet ettiklerini gördüm.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

İnsanın özgürlüğü; isteği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasıdır.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

Oldukça uzun bir kaldıraçla insan dünyayı tek parmağı ile yerinden oynatabilir ama, onu taşımak için Herakles’in omuzları gerekir.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

Daimi barışın tesis edilmesi tamamen üIkeIerin anlaşmasına bağlıdır. Daimi barışın tesisi tüm üIkeIer için yarar sağlar. Barış için uIusIararası bir federasyon oIuşturuIduğunda bu kurum uzun süre yürürlükte kaIabiIir ve barışı gerçekIeştirebiIir.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

İnsanlar beni ne şekilde görmek isterlerse istesinler benliğimi değiştiremezler ve bütün güçlerine ve sessiz sedasız çevirdikleri dolaplara rağmen ne yaparlarsa yapsınlar, onlara rağmen ne isem o olmaya devam edeceğim.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

Başımıza gelen herhangi bir belada, tesirinden çok niyete bakarız. Damdan düşen bir kiremit bizi daha çok yaralar. Fakat kötü bir eIin attığı taş kadar kederlendirmez. Taş hedefe değmeyebilir;fakat niyet yapacağını yapar.

- Jean Jacques Rousseau 0/5

Halbuki insan kendi doğasına ne kadar uygun davranırsa, hayalleri ve imkanları arasındaki fark o kadar azalır ve neticede ; mutlu olmaktan daha az uzaklaşmış olur. Insanın her şeyden mahrum olduğu zaman en sefil zamanı değildir; zira sefalet eşyadan mahrum kalmaktan değil, onlara karşı kendini hissettiren ihtiyaçtan ibarettir.

- Jean Jacques Rousseau 0/5