Kişi çoğu zaman ne olduğunu anlamadan, görmeden, bilmeden konuşur.

- Jacques Derrida 3.6/5

Ve felsefe herhalde, deliliğe en yakın noktada, delirme kaygısı için bir tesellidir.

- Jacques Derrida 3.5/5

Adalet bir imkansızlık deneyimidir; imkansızlığın deneyimidir.

- Jacques Derrida 3.5/5

Irkçı, varlığın kendiliğini, onu o yapan bireysel kimliğini yani her insanın insanlığını hedef alır.

- Jacques Derrida 3.3/5

Hakikate susamışlık, insanlığın en soylu tutkusudur.

- Jacques Derrida 2.8/5

Gerçeklik, yanılsama olduğu unutulan yanılsamadır.

- Jacques Derrida 2.5/5

Eğer işler basit olsaydı, kelime etrafta dolaşırdı.

- Jacques Derrida 4/5

Gerçeğe susamışlık, insanlığın en soylu tutkusudur.

- Jacques Derrida 2/5

Yok kurtuluş yeryüzünde Cellatlar bağışlanabildiği sürece.

- Jacques Derrida 4.2/5

Kişinin uyanık olması için gözlerinin açık olması yeterli değildir.

- Jacques Derrida 4.5/5

Hiçbir kötülük bizi gerçekten yaralamasaydı, yardıma ihtiyacımız olmazdı.

- Jacques Derrida 3.5/5

İnsan olmayan tüm canlıların tek bir kategori altında toplamak, öncelikle, aptalca bir tutumdur, teorik açıdan saçmalık ve tam da insanların hayvanlara uyguladığı gerçek şiddete iştirak etmek demektir. Mezbahanelere, endüstriyel muamelelerine maruz kalmalarına, tüketilmelerine yol açan şey budur.

- Jacques Derrida 2.8/5