Kişi çoğu zaman ne olduğunu anlamadan, görmeden, bilmeden konuşur.


Ve felsefe herhalde, deliliğe en yakın noktada, delirme kaygısı için bir tesellidir.


Adalet bir imkansızlık deneyimidir; imkansızlığın deneyimidir.


Irkçı, varlığın kendiliğini, onu o yapan bireysel kimliğini yani her insanın insanlığını hedef alır.


Hakikate susamışlık, insanlığın en soylu tutkusudur.


Gerçeklik, yanılsama olduğu unutulan yanılsamadır.


Eğer işler basit olsaydı, kelime etrafta dolaşırdı.


Gerçeğe susamışlık, insanlığın en soylu tutkusudur.


Yok kurtuluş yeryüzünde Cellatlar bağışlanabildiği sürece.


Kişinin uyanık olması için gözlerinin açık olması yeterli değildir.


Hiçbir kötülük bizi gerçekten yaralamasaydı, yardıma ihtiyacımız olmazdı.


İnsan olmayan tüm canlıların tek bir kategori altında toplamak, öncelikle, aptalca bir tutumdur, teorik açıdan saçmalık ve tam da insanların hayvanlara uyguladığı gerçek şiddete iştirak etmek demektir. Mezbahanelere, endüstriyel muamelelerine maruz kalmalarına, tüketilmelerine yol açan şey budur.