Zehirle pişen aşa kim gelir.

- Yunus Emre 0/5

Aşk zehri benim için panzehirdir.

- Yunus Emre 0/5

Zulümle zenginleşenin, sonu berbat olur.

- Yunus Emre 0/5

Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.

- Yunus Emre 1/5

Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun.

- Yunus Emre 0/5

Söz ola kese başı, söz ola kese savaşı…

- Yunus Emre 0/5

Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.

- Yunus Emre 0/5

Hiç kimseye yan bakma! Öfkelenip sert çıkma! Kalp Allah’ın evidir, bu evi sen yıkma.

- Yunus Emre 0/5

Kendimi bir nokta olarak gördüğümde, bir bakmışım ki anlamlı bir cümlenin sonundayım.

- Yunus Emre 0/5

Elbiseye kan bulaştığı zaman onu yıkamadıkça temiz olmaz. İnsan gönlünden dünya pasını temizlemedikçe kıldığı namazlar da yerini bulmaz.

- Yunus Emre 0/5

Kulun gönül gözü görmedikçe, başımızdaki gözün görmesinin bir anlamı yoktur.

- Yunus Emre 0/5

Âşık öldü diye sala verirler. Ölen bedendir, âşıklar ölmez.

- Yunus Emre 0/5

Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.

- Yunus Emre 0/5

Hakk’ı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir.

- Yunus Emre 0/5

İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır.

- Yunus Emre 5/5

Her bildiğini söyleme ama her söylediğini bil.

- Yunus Emre 0/5

Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor.

- Yunus Emre 0/5

Söz var gönlü sevindirir. Söz var tanıdığı yabancı eder. Söz kişiyi yüceltir veya alçaltır.

- Yunus Emre 0/5

Hakk’ı uzaklarda arama, Hakk’ın durağı gönüldedir.

- Yunus Emre 0/5

İyi İnci Derviş’in gönlündedir. Onun büyük denizlerde olduğunu zannetme.

- Yunus Emre 0/5

Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür.

- Yunus Emre 0/5

Gönlü taş olanın dilinden zehir tüter. Ne kadar yumuşak konuşsa da onun sözleri “Savaş” gibidir.

- Yunus Emre 3/5

Gönlünde aşk ateşi olan kişi yandıkça mum gibi yumuşar. Taş gönüller ise kararmış sert katı kış gibidir.

- Yunus Emre 0/5

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.

- Yunus Emre 0/5

Yunus artık düşünmekten vazgeç, bu işe gerek yok. İnsan olana aşk gereklidir. Gönlüne Aşk ateşi düştükten sonra dervişe benzer.

- Yunus Emre 0/5

Her kim Kuran bilmedi sanki dünyaya gelmedi.

- Yunus Emre 0/5

Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için.. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yunmaz değil.

- Yunus Emre 0/5

Ey aciz Yunus kimseye kibirlenme, toprak gibi alçakgönüllü ol. Gül bahçelerinin tümü toprakta biter.

- Yunus Emre 0/5

Yaradılanı hoş gör, Yaradan'dan ötürü.

- Yunus Emre 0/5

Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca.

- Yunus Emre 0/5

Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

- Yunus Emre 0/5

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.

- Yunus Emre 0/5

Dışı hoş görünen kişinin içinin boş olduğunu bil. Baykuş gece-gündüz ötüp durur ama onun bir varlığının olduğunu zannetme.

- Yunus Emre 0/5

Gözün her nereye bakarsa Allah mutlaka orada hazırdır. Hakkı bulmayan can fayda bulmak yerine zarardadır.

- Yunus Emre 0/5

Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır…

- Yunus Emre 0/5

Bu dünyada gönül veren kişi, sonunda pişman olacaktır. Dünyada benim dediği şeyler sonra ona düşman olacaktır.

- Yunus Emre 0/5

Ey dostunu düşman sayan, gıybet etme, yalan konuşma. Bu dünyada fitneye düşen, iftira edenin öbür dünyada yeri dar olur.

- Yunus Emre 0/5

Ey dostlar işitin, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül ise bir taş misalidir.

- Yunus Emre 0/5

Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir.

- Yunus Emre 0/5

Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.

- Yunus Emre 0/5

Biz geImedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüIIerdir, gönüIIer yapmaya geIdik.

- Yunus Emre 0/5

Eğer ileride bir gün "keşke" demek istemiyorsan, üç şeyi doğru seç: Eşini, işini, arkadaşını.

- Yunus Emre 0/5

Hoştur bana senden gelen.Ya gonca gül,yahut diken. Ya hayattır, yahut kefen. Nârın da hoş,  nurun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

- Yunus Emre 0/5

Olsun be aldırma Yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şâhı. Her şeyin bir vakti vardır.

- Yunus Emre 0/5

Beni bende demen bende değilem, bir ben vardır bende benden içeri.

- Yunus Emre 0/5

Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen aşı yemeğe kim gelir.

- Yunus Emre 0/5

Hiç hata yapmayan insan hiçbir şey yapmayan insandır ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

- Yunus Emre 0/5

Dünyada dertsiz baş olmaz. Derd’olanın ahi dinmez.

- Yunus Emre 0/5

Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, Yaratılmışı hoş gördük, Yaratandan ötürü.

- Yunus Emre 0/5

Eğer bir müminin kalbin kırarsan; Hak'ka eylediğin secde değildir.

- Yunus Emre 0/5

Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene!

- Yunus Emre 0/5