Okumak ruhu yüceltir. Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

- Voltaire 0/5

Gülümseyiş, bilgeliktir.

- Voltaire 0/5

Kulak, yüreğe giden bir caddedir.

- Voltaire 0/5

Alçak gönüllülük gururun perhizidir.

- Voltaire 0/5

Doğruluğu sevin ama hatayı da affedin.

- Voltaire 0/5

Küçük insanların büyük gururları olur.

- Voltaire 0/5

Özgürlük adaletten başka bir şey değildir.

- Voltaire 0/5

Okumak ruhu ferahlatır, iyi bir dost avutur.

- Voltaire 0/5

İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır.

- Voltaire 0/5

Kötü insanlar, iyi insanları sınamaya yarar.

- Voltaire 0/5

İnsanlar birbirlerine yardım için yaratılmışlardır.

- Voltaire 0/5

Asılmak için doğanlar suda boğularak ölmezler.

- Voltaire 0/5

Öfkeni aklınla yenemiyorsan, kendini insandan sayma.

- Voltaire 0/5

İnsan bir yerde az çok huzurluysa orada kalmalı.

- Voltaire 0/5

Kendi nefsine hakim olan, dünyaya hükmedebilir.

- Voltaire 0/5

Işığın güneş’ten geldiği gibi ahlâkta Tanrı’dan gelir.

- Voltaire 0/5

Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur.

- Voltaire 0/5

Her şeyden önce insan olunmalı; ondan sonra doktor.

- Voltaire 0/5

İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker.

- Voltaire 0/5

Vatanımız, bütün asil ruhlar için en mukaddes bir yerdir.

- Voltaire 0/5

Etrafta bu kadar çok kitap olduğu için bu kadar cahiliz.

- Voltaire 0/5

Tarih kitaplarını,şu insanoğlundan tiksinmeden okuyamazsınız.

- Voltaire 0/5

Vahşiler hariç, bütün insanlar, kitapların hükmü atındadır.

- Voltaire 0/5

İnsanlar eşittir; doğum değil, erdemdir farkı yaratan (yapan).

- Voltaire 0/5

Tanrım, beni dostlarıma karşı koru, kendimi düşmanlarıma karşı korurum.

- Voltaire 0/5

Korkaklar, kendinden daha güçsüz olanlara güç gösterisinde bulunanlardır.

- Voltaire 0/5

Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.

- Voltaire 0/5

Eğer hayvanlar konuşabilseydi, onları kesip yemeye cesaret eder miydik?

- Voltaire 0/5

Hayat, hiç teşekkür etmeden alınır, gelişi güzel kullanılır, farkında olmadan yitirilir.

- Voltaire 0/5

İnsanlar yiyecek yemekleri ve yatacak yerleri olduğunda düşünmeyi reddederler.

- Voltaire 0/5

Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır.

- Voltaire 0/5

Çalışmak bizi şu üç beladan kurtarır; can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk.

- Voltaire 0/5

Bir insan hakkında verdiği cevaplardan çok, sorduğu sorularla daha iyi karara varırsın.

- Voltaire 0/5

Size kimin hükmettiğini öğrenmek istiyorsunuz, sadece kimi eleştirme izniniz olmadığını bulun.

- Voltaire 0/5

Tüm katiller cezalandırılır, tabi büyük sayıda ve trampet sesleri eşliğinde öldürmedilerse.

- Voltaire 0/5

Batıl inanç ve cehaletten oluşan fanatizm, bütün asırlar boyunca bir hastalık olmuştur.

- Voltaire 0/5

Düşüncelerine katılmıyorum, ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim.

- Voltaire 0/5

İnsanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler.

- Voltaire 0/5

İyi ahlak, insanlar arasında bir nezaket alışverişidir; bu alışverişte yer almayan değersizdir.

- Voltaire 0/5

Akıllı kişilerin en büyük talihsizliği, salakların abuk subukluklarıyla başa çıkmak zorunda olmalarıdır.

- Voltaire 0/5

İster güzel olsun, ister çirkin; ben namuslu bir adamım, vazifem onu her zaman sevmektir.

- Voltaire 0/5

Okulda okuduklarıyla yetinenler,yalnız mürebbiyeleriyle konuşabilen çocuklara benzerler.

- Voltaire 0/5

İnsanın karşısına kötülük etmek fırsatı günde yüz kez, iyilik etmek fırsatı ise yılda bir kez çıkar.

- Voltaire 0/5

Ülkeler bilim adamlarının kıymetini bilmeyip, onları ödüllendirmezlerse, gelişmeyi de beklemesinler.

- Voltaire 0/5

Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer; fazlası gemiyi  batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar.

- Voltaire 0/5

İyilik adına ne yapıyorsam felaketim oluyor; başkaları gibi hainlik etseydim, onlar gibi mutlu olurdum.

- Voltaire 0/5

İnsanların çıkardıkları yasalarla tabiat yasaları birbirine ne kadar yakın olurlarsa yaşamak o kadar zevkli olur.

- Voltaire 0/5

Kendi kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen, başkalarını değiştirmeye çalışmakta şansının ne kadar az olduğunu anlarsın.

- Voltaire 0/5

İnsanlar zannederler ki biraz evvel ölen o çocuk suya bir tesadüf eseri olarak düştü ve ev yine aynı tesadüfle yandı. Halbuki tesadüf diye bir şey yoktur! Her şey sınama veya cezadır, yahut mükafat veya öngörü.

- Voltaire 0/5

Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var; gelin karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, çünkü, hoşgörü doğanın ilk yasasıdır.

- Voltaire 0/5

İnsanlar da doğayı biraz bozmuş olmalılar; çünkü insanlar kurt olmadıkları halde kurt olmuşlar. Tanrı onlara ne yirmi dörtlük top, ne de süngü vermiş. Halbuki onlar, birbirlerini yok etmek için süngüler toplar yapmışlar.

- Voltaire 0/5

Hangisi daha tehlikeli: fanatizm mi yoksa ateizm mi? Fanatizm, kesinlikle birkaç bin daha tehlikeli; ateizm asla kanlı bir tutku vermez insana. Ancak fanatizm verir; ateizm suçun karşısındadır, fanatizm ise suçu işlemeye yönlendirir.

- Voltaire 0/5

lstıraplar içindeyken yalnız kalmanın insan için tahammül edilmez bir şey olduğunu biliriz. Fakat, kendisi gibi bahtsız bir adamla karşılaşan biri, bundan kuvvet alır. İki felâketzede, birbirlerine dayanarak fırtınalara, kasırgalara göğüs geren ağaçlara benzetilebilir.

- Voltaire 0/5

Bu gülünç zayıflığımız belki en vazgeçilmez düşkünlüklerimizden biridir. Çünkü her zaman yere çalmak istediğimiz bir yükü, sürekli taşımaya çalışmaktan, varlığımızdan dehşete düştüğümüz halde, ona bağlanmaktan, kısacası bizi kemiren yılanı kalbimizi yiyinceye kadar okşamaktan daha budalaca bir şey olur mu?

- Voltaire 0/5

Oğlum öyle ümitsizliğe düşmek iyi değildir. Vaktiyle çölde bir kum tanesi varmış. Çölde unutulmuş bir zerre olmasına kederleniyormuş.Fakat, gel zaman git zaman bu kum tanesi güzel bir elmas parçası olmuş. Simdi bu elmas parçası Hindistan padişahının tacının bir süsü olarak başlarda geziyormuş.

- Voltaire 0/5