Umut her daim vardır.

- Sokrates 0/5

En ateşli aşklar, en soğuk şekilde biter.

- Sokrates 0/5

İnsan bildiğini öğrenir.

- Sokrates 3/5

Bilgelik hayret etmekle başlar.

- Sokrates 0/5

Hiç kimse, kendi isteğiyle kötü değildir.

- Sokrates 0/5

Dürüst bir insan daima çocuk kalır.

- Sokrates 0/5

Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez.

- Sokrates 0/5

Kainatta tesadüfe, tesadüf edilmez.

- Sokrates 0/5

Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşün.

- Sokrates 0/5

En akıllı kişi neyi bilmediğini bilendir.

- Sokrates 0/5

Tokgözlülük doğal zenginliktir. Lüks ise yapay yoksulluktur.

- Sokrates 0/5

Ne kadar az şey istiyorsan, o kadar Tanrı’ya yakınsın!

- Sokrates 0/5

Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir.

- Sokrates 0/5

Bir şey bilmediğim dışında başka bir şey bilmiyorum.

- Sokrates 0/5

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

- Sokrates 0/5

Bir insanın onsuz yapabileceği ne kadar çok şey vardır.

- Sokrates 0/5

Kadın erkekle bir kez eşit hale getirildi mi, artık ondan üstün olur.

- Sokrates 0/5

En derin arzular genellikle en ölümcül nefretlere sebep olur.

- Sokrates 0/5

Hayret etmek bir filozofun hissidir ve felsefe hayret etmekle başlar.

- Sokrates 0/5

Ölüm insanlara verilmiş nimetlerin en büyüğü olabilir.

- Sokrates 0/5

Bir insan için ahlak terbiyesi, ekmek ve elbiseden daha lüzumludur.

- Sokrates 0/5

Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır.

- Sokrates 0/5

Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.

- Sokrates 0/5

Hayattan uzaklaştığımız ölçüde gerçeğe yaklaşırız.

- Sokrates 0/5

Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın.

- Sokrates 0/5

Fazilet, ruhun güzelliğidir. Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.

- Sokrates 0/5

Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim.

- Sokrates 0/5

İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.

- Sokrates 0/5

Öğrenmek, eskiden bilinmiş bir şeyi yeniden hatırlamaktan başka bir şey değildir.

- Sokrates 0/5

Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.

- Sokrates 0/5

En faziletli insan, rûhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.

- Sokrates 0/5

Kendin pahasına olduktan sonra tüm dünyayı kazansan eline ne geçer?

- Sokrates 0/5

Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.

- Sokrates 0/5

Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan, işe önce kendisinden başlamalıdır.

- Sokrates 0/5

Sizin istediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa, kendi istediğim gibi konuşup ölmeyi tercih ederim.

- Sokrates 0/5

Kimseye kendinizi anlatmak için uğraşmayın, herkes sizi kendi işine geldiği gibi görür.

- Sokrates 0/5

İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır ama her zaman her yerde erdemli olmamışlardır.

- Sokrates 0/5

Delilik, düpedüz bir dert değildir, tersine en büyük zekalar, onunla Helen ülkesine gelmiştir.

- Sokrates 0/5

İş göremeyen adama tembel denmez, tembel o adamdır ki, iş görmeye zorlansa elinden bir şey gelir.

- Sokrates 0/5

Her durumda evlenin. İyi bir eşiniz olursa mutlu olursunuz. Eşiniz kötü olursa filozof olursunuz.

- Sokrates 0/5

Endişelerinizden kurtulmak istiyorsanız, yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini kabul edin.

- Sokrates 0/5

Bir yargıç: iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.

- Sokrates 0/5

Değersiz insanlar sadece yemek ve içmek için yaşarlar, değerli insanlar ise sadece yaşamak için yer ve içerler.

- Sokrates 0/5

Sorgulanmamış bir hayat süren insanların hayatı, kendi ellerinde ya da kendi kontrollerinde değildir. Onların denetimi dışarıdan gelmektedir.

- Sokrates 0/5

Aslında söylediklerimden çok, sakladıklarımda gizliyim. En iyisi anlamak için, konuştuklarımdan çok, sustuklarıma kulak ver.

- Sokrates 0/5

Cesaret adını verdiğimiz erdem, başıboş bir kahramanlık, anlamsız bir atılganlık ve cüretkârlık, her tehlikeyi düşüncesizce göğüsleme olmayıp; neden korkulup neden korkulmayacağına, neyin göğüslenmeye değer olup neden kaçınmanın iyi olacağına ilişkin bilgiden başka bir şey değildir.

- Sokrates 0/5

Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşünmelisin. Ve Kimseye hiçbir şey öğretme, sadece onların düşünmelerini sağla, çünkü insan bildiğini öğrenir, gördüğünü değil.

- Sokrates 0/5

Adalet, insanın kendi üzerine düşeni yapması, en iyi ve en uygun olduğu işi yapması, herkese hak ettiğini vermesidir. Peki o zaman; bir insan bilgeliğe, kendisine ilişkin bilgiye sahip oldukça, nasıl olur da, kendisine ait, kendisinin bir parçası olan şeyi, en uygun olan işi yapabilir? Bütüne, başkalarına ilişkin bilgiye sahip oldukça, nasıl olur da, başkasının hakkını verebilir, bütünün adaletine katkıda bulunabilir?

- Sokrates 0/5