Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım.

- Mehmet Akif Ersoy 0/5

Konuşmak bir mana ise susmak bin bir mana. Herkes konuşmasına konuşur lakin sükût yürekli olana.

- Mehmet Akif Ersoy 0/5

Medeniyet dediğin açmaksa bedeninin her yerini… Desene hayvanlar senden daha medeni.

- Mehmet Akif Ersoy 0/5

Artık ikiyüzlüleri sevmeye başladım çünkü yaşadıkça yirmi yüzlü insanlar görmeye başladım.

- Mehmet Akif Ersoy 0/5

Aslını gizleyemez insan, giydiği kaftanlarla. Bilmez ama kendini kandırır, söylediği yalanlarla!

- Mehmet Akif Ersoy 0/5

Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz.

- Mehmet Akif Ersoy 0/5

Cehennem de olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz, bu yol ki hak yoludur dönmek bilmez yürürüz.

- Mehmet Akif Ersoy 0/5

Şarka bakmaz, garbi bilmez, edepten yok payesi bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi.

- Mehmet Akif Ersoy 0/5

İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece: Onlar ömür boyu gayret ediyorlar; sen ömür boyu hayret ediyorsun.

- Mehmet Akif Ersoy 0/5

Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, hayâ öğren.

- Mehmet Akif Ersoy 0/5

Aldanma insanların samimiyetine, menfaatleri gelir her şeyden önce. Vaat etmeseydi Allah cenneti, o’na bile etmezlerdi secde.

- Mehmet Akif Ersoy 5/5

Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu!

- Mehmet Akif Ersoy 0/5

Yumuşak huylu isem kim demiş uysal koyunum; kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum.

- Mehmet Akif Ersoy 0/5

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

- Mehmet Akif Ersoy 0/5

Tek hakikat var, evet, bellediğim dünyadan, elli, altmış sene gezdimse de, şaşkın şaşkın: Hepimiz kendimizin, bağrı yanık, âşıkıyız; sade, i’lanı çekilmez bu acaib aşkın!

- Mehmet Akif Ersoy 0/5

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.

- Mehmet Akif Ersoy 0/5

Bize çağ dışı diyorlar doğrudur; çağlar açtık, çağlar kapattık. Çağlar bizden geri.

- Mehmet Akif Ersoy 0/5